Descărcaţi declaraţia pe proprie răspundere

În cazul participanților cu vârsta între 14-18 ani este necesară semnarea unei declaraţii pe proprie raspundere de catre părinte sau tutorele legal.