Descărcaţi declaraţia pe proprie răspundere

În cazul participanților cu vârsta între 14-18 ani este necesară semnarea declaraţiei pe proprie raspundere de catre părinte sau tutorele legal.

În cazul participanților cu vârsta >18 ani este necesară semnarea declaraţiei pe proprie raspundere.