Descărcaţi declaraţia pe proprie răspundere

În cazul participanților cu vârsta între 14-17 ani este necesară semnarea declaraţiei pe proprie raspundere de catre părinte sau tutorele legal.

În cazul participanților cu vârsta peste 18 ani este necesară semnarea declaraţiei pe proprie raspundere.