Generalităţi

 1. Prezentul regulament se aplică concurenţilor la competiţia de ciclism, notată in continuare MMicVR.
 2. O precondiţie pentru participarea la curse este deplina acceptare a acestui regulament.
 3. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Tibiscus din Timişoara.
 4. Circulaţia rutieră este închisă pe durata desfăşurării evenimentului. Nu se va putea urca spre staţiunea Muntele Mic. Nu se va putea coborâ dinspre staţiunea Muntele Mic decât in caz de forta majora (ex.: accidente).

Responsabilitate

 1. Fiecare concurent care participă la eveniment este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă.
 2. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru nici un fel de rănire sau pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot surveni în timpul desfăşurări evenimentului din motive întemeiate.
 3. Fiecare concurent trebuie să semneze, înainte de înscriere, o declaraţie pe proprie raspundere, prin care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.

Condiţii de participare

 1. Participarea este deschisă oricărui iubitor al sportului şi al mişcării în natură.
 2. Vârsta minimă concurenţilor este 14 ani – impliniţi în prima zi a cursei.
 3. Orice concurent trebuie să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.
 4. Pentru participare la cursă este necesară o stare bună de sănătate fizică şi mentală şi un nivel de pregătire adecvat acestui gen de activitate. Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află.
 5. O precondiţie pentru participarea la curse este acceptarea concurentului. Aceasta se face in urma înscrierii la concurs şi a semnării unei declaraţii pe proprie raspundere. Detalii referitoare la procedura de înscriere şi declaraţia pe proprie răspundere pot fi găsite pe site-ul organizatorului în secţiunea “Înscriere”.
 6. În cazul participanților cu vârsta între 14-18 ani este necesară semnarea unei declaraţii pe proprie raspundere de catre părinte sau tutorele legal.

Caracteristici ale competiţiei

 1. Evenimentul foloseste ca rute de concurs drumuri publice.
 2. Traseele vor fi marcate: zona de start şi finish, intersecţiile, punctele periculoase.
 3. Harta traseului şi track-ul GPS al cursei vor fi displonibile pe site-ul evenimentului.
 4. Rutele de concurs nu sunt complet închise altor participanţi la trafic (pietoni, turişti, animale si alţii). Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită in trafic impuse de lege. Orice accident provocat şi/sau in care au fost implicaţi participanţi la eveniment, survenit in timpul desfăşurării evenimentului din nerespectarea regulilor de concurs şi a regulilor de conduită in trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident.

Traseul de concurs

 1. Traseul se desfăşoară pe drumul DJ608A de la intrarea in localitatea Turnu Ruieni până în staţiunea Muntele Mic.
 2. Traseul publicat poate suferi modificări din diferite motive, care includ condiţiile meteo, siguranţă, restricţii de circulaţie, condiţii de acces pe proprietăţile particulare, etc.
  Fiecare competitor are obligaţia să urmeze traseul oficial, să respecte indicatiile arbitrilor, să nu folosească scurtături sau alte avantaje similare.

Categorii de concurs

Feminin general
Masculin 14-17
Masculin 18-34
Masculin  35+

Se considera varsta implinita in prima zi a concursului (22.09.2019).

Echipament

1. Obligatoriu:
– bicicletă in stare bună de funcţionare,

NU se acceptă biciclete electrice.
– cască – purtarea căstii este obligatorie pe toata durata cursei, fără excepţii,
– număr de concurs (pus la dispoziţie de organizatori),
– telefon,
Lipsa oricăruia din articolele obligatorii duce la descalificare.

2. Recomandat:

– trusă întreţinere/reparaţii bicicletă.
– geacă de ploaie,
– mănusi,
– bidon pentru lichide,
– geluri, batoane, băuturi energizante.

Puncte de control / Timpi limită

 1. Pe traseu vor fi amplasate mai multe puncte de control. Concurenţii care nu trec printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi. Numerele de concurs si timpii concurenţilor vor fi notaţi in ordinea sosirii in fiecare punct de control.
 2. Timpul limită de parcurgere a traseului este de 3 ore. Participanţii care nu se încadrează în acest interval de timp vor fi descalificaţi.
 3. Concurenţii nu vor putea fi urmăriţi de căte maşini. Circulaţia este închisă pe perioada desfăşurării evenimentului. Echipele care doresc să se asigure că sportivii nu vor avea de suferit din cauza penelor sau defecţiunilor vor trimite persoane in puncte fixe cu roţi/biciclete de schimb.

Numere de concurs / Validare / Sedinta tehnică

 1. Numerele de concurs vor fi primite în momentul validării înscrierii, după ce participantul a completat şi a semnat formularul de înscriere, declaraţia de responsabilitate şi a plătit contravaloarea taxei de înscriere / s-a verificat plata anticipată a acesteia.
 2. Numerele de concurs trebuie prinse astfel încât să fie vizibile pe toată perioada cursei. Logo-urile plasate pe numere trebuie să fie vizibile. Numerele nu trebuie să fie tăiate sau modificate sub nici o formă în timpul concursului. Nerespectarea acestor lucruri va atrage după sine descalificarea.
 3. Validarea înscrierilor se va face la secretariatul cursei conform programului afisat pe site-ul organizatorului. Pentru ridicarea numărului de concurs si a pachetului de start fiecare concurent va trebui sa prezinte un act de identitate.
 4. Sedinta tehnică va avea loc cu 15 minute înainte de primul start.
 5. Participarea concurenților la ședința tehnică nu este obligatorie, dar este foarte importantă. În cadrul ședinței tehnice vor fi abordate subiecte ca: descrierea amănunțită a traseului, explicarea procedurilor de start/sosire, evidențierea zonelor periculoase de pe traseu etc.

Start

 1. Pentru programul evenimentului, consultati meniul : Program

Rezultate / Premii

 1. Cronometrajul se face la secundă.
 2. La finalul cursei va exista o festivitate de premiere unde se vor premia:
  – Primii 3 concurenți la Open Masculin/Open Feminin
  – Primii 3 sportivi câştigători la categoriile de vârstă.
 3. Natura şi cuantumul premiilor vor fi anunţate de organizatori pe site-ul evenimentului.
 4. Toţi cei care vor încheia cursa, respectând prezentul regulament, vor primi bratara de finisher.
 5. Sunt consideraţi „finisher”-i participanţii care trec linia de sosire, respectând prezentul regulament.

Oprirea / Retragerea din cursa

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a opri un concurent in următoarele cazuri:
  – s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
  – în cazuri excepţionale;
 2. Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze organizatorul imediat la unul din următoarele locuri: la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numărul de urgență care este scris pe numărul de concurs si care va fi anunţat si la şedința tehnică.
 3. Neanunţarea retragerii din cursă poate cauza o operaţiune de căutare si salvare pe cheltuiala participantului implicat.
 4. Retragerea va fi confirmată prin semnătură pe foaia de arbitraj.
 5. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai buna variantă de retragere, dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi si acţiunile ulterioare momentului si locului retragerii. Excepţie fac cazurile grave care nu permit deplasarea prin mijloace proprii.

Protecţia mediului înconjurător

 1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi gel, ambalaje, în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.

Suporteri / Ajutor exterior

 1. Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte indicaţiile autorităţilor si/sau ale oficialilor si să nu împiedice desfăsurarea competiţiei.
 2. Concurenţii nu vor putea fi urmăriţi de maşinile tehnice ale echipei. Pentru asistarea sportivilor în caz de pene sau defecţiuni se vor trimite persoane în puncte fixe cu roţi/biciclete de schimb.
 3. Orice ajutor oferit de / din autovehicule in mişcare este interzis.
 4. Competitorul ai cărui susţinători nu respectă aceste reguli poate fi penalizat ori descalificat, după caz.

Penalizări

– lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = descalificare;
– scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
– depăsirea timpului limita = descalificare;
– nerespectarea mediului înconjurător = descalificare;
– modificarea numărului de concurs = descalificare;
– mersul la plasă / în pluton / în echipă = descalificare;
– nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
– comportament nesportiv faţă de alţi participanţi, oficiali, public, alte persoane = descalificare.
Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.

Alte reguli

 1. Orice competitor trebuie să dea dovada de fair play si să permită unui concurent mai rapid să treacă in faţa sa fără a-l obstrucţiona, să acorde asistenţă unui concurent aflat in dificultate si care ii solicită aceasta.
 2. In cazul constatării unui accident, concurenţii sunt obligaţi să il raporteze la următorul punct de control sau să sune pe numărul de urgenţe afisat pe numărul de concurs sau la numărul 112.

Contestaţii

 1. Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestaţia se va depune în scris, in maxim 15 minute de la afişarea rezultatelor complete provizorii. Rezolvarea contestaţiei se va face in următoarele 30 minute.

Modificări

 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulile și modul de desfășurare a evenimentului. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială de internet a evenimentului