Concursul Junior Maraton Timișoara 2022 are ca scop principal promovarea sportului în rândul copiilor de vârstă şcolară, având probe de alergare și ciclism.

Concursul este de tip open, se pot înscrie copii sub 14 ani, aceştia fiind premiaţi separat pe categorii de vârstă şi de sex.

După câțiva ani de pauză, cea de-a cincea ediție a evenimentului continuă cu probele de alergare și bicicletă, pentru toţi acei juniori care fie preferă doar una dintre probe, fie doresc să participe la amândouă.

Detalii si noutati puteti afla si de site-ul evenimentului: https://cs.tibiscus.ro/jmt2022/ ori pe pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/465434605363661


Generalitati:

 1. Prezentul regulament se aplică participanților la evenimentul Junior Maraton Timișoara 2022.
 2. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Tibiscus din Timişoara.
 3. Junior Maraton  Timișoara 2022 este un eveniment sportiv de bicicletă și alergare pentru copii sub 14 ani.

Condiţii de participare:

 1. Participarea este deschisă oricărui copil, iubitor al sportului şi al mişcării în natură. Vârsta maximă a concurenţilor este 14 ani (inclusiv copii născuți în anul 2010). Nu există vârstă minimă.
 2. Orice concurent trebuie să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile organizatorilor.
 3. Pentru participare la cursă este necesară o stare bună de sănătate fizică şi mentală şi un nivel de pregătire adecvat acestui gen de activitate. Parinţii/tutorii legali îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află copilul.
 4. O precondiţie pentru participarea la curse este acceptarea prezentului regulament. Aceasta se face in urma înscrierii la concurs şi a semnării de către parinte/tutore legal a unei declaraţii pe proprie răspundere.

Caracteristici ale competiţiei:

 1. Traseele vor fi marcate: zona de start şi finish, intersecţiile, punctele periculoase.
 2. Harta traseului va fi disponibilă pe site-ul evenimentului.
 3. Rutele de concurs nu sunt complet închise altor participanţi la trafic (pietoni, turişti, animale si alţii). Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile impuse de organizatori. Orice accident provocat şi/sau în care au fost implicaţi participanţi la eveniment, survenit în timpul desfăşurării evenimentului din nerespectarea regulilor de concurs va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident.

Responsabilitate:

 1. Fiecare concurent care participă la eveniment, împreună cu părintele/tutorele legal sunt responsabili pentru propria securitate şi siguranţă.
 2. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru nici un fel de rănire sau pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot surveni în timpul desfăşurări evenimentului din motive întemeiate.
 3. Fiecare părinte/tutore legal al minorului trebuie să semneze, la înscriere, o declaraţie pe proprie răspundere, prin care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.

Înscriere la competiție:

 1. Concurentul trebuie să se prezinte la încriere cu unul dintre părinţi/tutori.
 2. Părintele/tutorele concurentului trebuie să completeze şi să semneze formularul de înscriere cu toate datele iar acestea să fie corect scrise.
 3. Părintele/tutorele concurentului îşi asumă, sub semnătură, răspunderea pentru persoana înscrisă, pentru orice fel de incident survenit înaintea, în timpul şi/sau după competiţie.
 4. Prin semnarea formularului de înscriere, părintele/tutorele își dă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date) și acordă dreptul de a reproduce, prezenta pe durată nelimitată în orice format media tradițional sau electronic, imaginea copilului său, de către organizator și partenerii acestuia, fără a putea primi nicio compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.
 5. Concurenţii/părinţii/tutorii nu vor putea emite pretenţii asupra materialelor filmate, fotografiate sau realizate cu orice altă metodă, indiferent de conţinut, cu condiţia ca acestea să nu fie folosite în scopuri comerciale.

Traseu:

 1. Traseul publicat poate suferi modificări din diferite motive, care includ condiţiile meteo, siguranţă etc.
 2. Fiecare competitor are obligaţia să urmeze traseul oficial, să respecte indicațiile arbitrilor, să nu folosească scurtături sau alte avantaje similare.

Categorii de concurs:

 • Pitici  (fete, băieți): copiii având anul nașterii    2017, 2018, 2019.
 • Voinici (fete, băieți): copiii având anul nașterii  2014, 2015, 2016.
 • Zmei (fete, băieți):  copiii având anul nașterii   2011, 2012, 2013.
 •        Juniori (fete, băieți): copiii având anul nașterii  2008, 2009, 2010.

Categoriile sunt același pentru ambele probe: ciclism și alergare.


Echipament obligatoriu:

Pentru proba de ciclism sunt obligatorii:

 • bicicletă in stare bună de funcţionare.
 • cască. Purtarea căstii este obligatorie pe toata durata cursei, fără excepţii,
 • număr de concurs (pus la dispoziţie de organizatori).
 • pentru categoria “Pitici” se acceptă  si tricicletele si bicicletele fară pedale.

Pentru proba de alergare sunt obligatorii:

 • număr de concurs (pus la dispoziţie de organizatori).
 • imbracăminte si incăltăminte de tip “sport”

Lipsa oricăruia din articolele obligatorii duce la descalificare.


Protectia mediului:

 1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de start / finish.

Suporteri:

 1. Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte indicaţiile oficialilor si să nu împiedice desfășurarea competiţiei.
 2. Orice ajutor oferit, care poate dezavantaja ceilalţi competitori, este interzis (împins, tras etc.).
 3. Competitorul ai cărui susţinători nu respectă aceste reguli poate fi descalificat.

Condiţii privind desfăşurarea competiţiei:

 1. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea în cazul producerii unui accident al concurentului sau între concurenţi.
 2. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune survenite la bicicletele concurenţilor.
  Concurenţii trebuie să respecte indicaţiile arbitrilor de traseu.
 3. Concurentul care au ieşit, voit sau nu, de pe traseu, sunt obligaţi să reintre pe traseu prin locul prin care au ieşit, sub sancţiunea descalificării.
 4. Este interzisă utilizarea de către concurenţi, pe timpul competiţiei, a echipamentelor electronice de tip walkman, cd-player, mp3-player, telefon etc., pentru a asculta muzică, împiedicând astfel comunicarea cu arbitrii de traseu sau cu ceilaţi concurenţi.
 5. Orice competitor trebuie să dea dovadă de fair play și să permită unui concurent mai rapid să treacă în faţa sa fără a-l obstrucţiona, să acorde asistenţă unui concurent aflat in dificultate și care îi solicită aceasta.
 6. În cazul constatării unui accident, concurenţii/suporterii sunt obligaţi să îl raporteze la organizatori imediat. Pentru aceasta, o ambulanță 7 un echipaj de prim ajutor va fi prezent/ă la punctul de start pe toată durata evenimentului.

Eliminarea din competiție:

 1. Concurentul care nu are o bună conduită, aduce prejudicii concurenţilor sau bicicletelor acestora, perturbă liniştea publică şi/sau desfăşurarea competiţiei, înainte, în timpul şi/sau după desfăşurarea competiţiei.
 2. Concurentul care a contribuit la accidentarea sau prejudicierea altor participanţi şi/sau a bicicletelor acestora, înainte, în timpul şi/sau după desfăşurarea competiţiei.
 3. Concurentul care nu este prezent la start la categoria sa de vârstă.
 4. Concurentul care are abateri de la regulamentul impus de organizatori.

Contestatii:

 1. Orice participant sau părinte/tutore poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor.
 2. Contestaţia se va depune în scris, în maxim 15 minute de la afişarea rezultatelor complete provizorii.
 3. Rezolvarea contestaţiei se va face în următoarele 30 minute.

Premiere:

 1. Concurentul trebuie să treacă linia de sosire pe/cu bicicletă (la proba de ciclism).
 2. Clasamentul va fi stabilit în ordinea timpilor de sosire, pe categoriile de vârstă anunţate.
 3. Premiile speciale se vor acorda prin tragere la sorţi.

Modificari:

 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulile și modul de desfășurare a evenimentului.
 2. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială de internet a evenimentului.

La concurs se pot înscrie, sâmbătă 04.06.2022 orele 08:30-09:50, toţi copiii cu vârsta de pâna la 14 ani (născuți între anii 2008-2019).

Pentru ca procedura de înscriere să se desfășoare cât mai rapid, vă rugăm să veniți cu Fișa de înscriere completată. Vă mulțumim anticipat!

Concursul va avea loc Sâmbătă 4 iunie 2022:


8:30  – 09:50: Înscrierea participanților.

Pentru o mai bună desfășurare a înscrierilor va rugăm dacă este posibil sa aduceți fisa completată. Formularul poate fi descarcat aici: Fisa de inscriere.

10:00 – 11:30: Probele de alergare.

11:30 – 13:00: Probele de ciclism.

13:00 – 13:30: Premierea câștigătorilor.

13:00 – 14:00: Activități pentru copii.

 


Ordinea de start este:

Alergare:   fete categoria “JUNIORI” /  băieți  categoria “JUNIORI”

 fete categoria “ZMEI” /  băieți  categoria “ZMEI”

 fete categoria “VOINICI” /  băieți  categoria “VOINICI”

                        fete categoria “PITICI” /  băieți  categoria “PITICI”

Ciclism: fete categoria “JUNIORI” /  băieți  categoria “JUNIORI”

fete categoria “ZMEI” /  băieți  categoria “ZMEI”

fete categoria “VOINICI” /  băieți  categoria “VOINICI”

                        fete categoria “PITICI” /  băieți  categoria “PITICI”

Timpul aproximativ de start intre categorii este de 15 minute.


13:00: Premierea câștigătorilor..


13:00 – 14:00: Activități pentru copii


Traseele de concurs diferă in functie de categoria de vârstă si de proba sportivă (ciclism/alergare).

 • Categoria “Pitici” (fete, băieți)   vor parcurge Tura scurtă alergare      / Tura scurtă bicicletă
 • Categoria “Voinici” (fete, băieți) vor parcurge Tura lungă alergare      / Tura lungă bicicletă
 • Categoria “Zmei” (fete, băieți)   vor parcurge Tura lungă alergare       / Tura lungă bicicletă
 • Categoria “Juniori” (fete, băieți) vor parcurge Tura lungă alergare x2 / Tura lungă bicicletă x2

Distantele turelor:

 • Tura scurtă bicicletă (~0.5 Km).
 • Tura lungă bicilcetă (~1km).
 • Tura scurtă alergare: (~300m).
 • Tura lungă alergare: (~500m).

Tura scurta bicicleta

Tura scurta bicileta
Tura scurta bicileta

Tura lunga bicicleta

Tura lunga bicileta
Tura lunga bicileta

Tura scurta alergare

Tura scurta alergare
Tura scurta alergare

Tura lunga alergare

Tura lunga alergare
Tura lunga alergare

Pozele de la ediția 2017:

Pozele de la ediția 2016

Podium 2022

* CICLISM JUNIORI FETE (2008 / 2009 / 2010)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* CICLISM JUNIORI BĂIEȚI (2008 / 2009 / 2010)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* CICLISM ZMEI FETE (2011 / 2012 / 2013)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* CICLISM ZMEI BĂIEȚI (2011 / 2012 / 2013)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* CICLISM VOINICI FETE (2014 / 2015 / 2016)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* CICLISM VOINICI BĂIEȚI (2014 / 2015 / 2016)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* CICLISM PITICI FETE (2017 / 2018 / 2019)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* CICLISM PITICI BĂIEȚI (2017 / 2018 / 2019)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* ALERGARE JUNIORI FETE (2008 / 2009 / 2010)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* ALERGARE JUNIORI BĂIEȚI (2008 / 2009 / 2010)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* ALERGARE ZMEI FETE (2011 / 2012 / 2013)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* ALERGARE ZMEI BĂIEȚI (2011 / 2012 / 2013)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* ALERGARE VOINICI FETE (2014 / 2015 / 2016)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* ALERGARE VOINICI BĂIEȚI (2014 / 2015 / 2016)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* ALERGARE PITICI FETE (2017 / 2018 / 2019)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

* ALERGARE PITICI BĂIEȚI (2017 / 2018 / 2019)
Locul I:
Locul II:
Locul III:

Clasamentul ediţiei 2022 a competiţiei JUNIOR MARATON TIMISOARA va putea fi vizualizat mai jos:
* probele de ciclism aici

* probele de alergare aici

JUNIOR MARATON TIMIȘOARA este organizat de CLUBUL SPORTIV TIBISCUS și se desfășoară în cadrul unui Proiect finanţat prin ” Fondul Ro Bike Valley ” cu sprijinul Fundaţiei Comunitară Timișoara și susținut de Decathlon România:

 

JUNIOR MARATON TIMIȘOARA este un eveniment sponsorizat de S.C. ELBROMPLAST S.A. și SUPREME BIKES TM S.R.L. care se desfășoară cu sprijinul LINIADESOSIRE.RO și CLUBULUI SPORTIV ALTERNATIVE TM, în cadrul unui parteneriat cu MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN Timișoara: